Advise

Claus Thingvall och Tommy Enstedt grundar Advise. Foto: Viveka Österman

Thingvall och Enstedt startar Advise

Luleå De tidigare PWC-delägarna Tommy Enstedt och Claus Thingvall startar en ny byrå som erbjuder rådgivning, revisionstjänster och redovisning, Advise.

I den nya byrån ska man rikta sig framför allt mot små och medelstora företag i Norrbotten.

- Vi tror på fortsatt utveckling och tillväxt i regionen och ser ett stort behov av ekonomisk rådgivning hos många bolag i länet. I Norrbotten har vi väldigt många ägarledda bolag med hög kompetens och starka ambitioner att växa, säger Claus Thingvall.

Advise har startat verksamheten i början av oktober i nya lokaler som är tilltagna för tillväxt under det närmaste året. Grundarna räknar med att byrån ska ha 15-20 medarbetare inom två år.

- Jag och Claus har arbetat sida vid sida under många år och har samma inställning till kundrelationer. De ska byggas med engagemang och närhet.  Vår ambition är att stötta våra kunder i både med- och motvind med både egen kompetens och expertkunskap i vårt breda nätverk när det behövs. Vi stärker redan nu upp laget med ett par nya medarbetare och ytterligare en delägare, som kliver på vid årsskiftet, säger Tommy Enstedt.

Annons