Campusskelleftea

Campus Skellefteå ingår som ny nod i Vigeo

VR-utbildning för industrin skapas i Skellefteå

Skellefteå Bland andra Rise, Luleå tekniska universitet och Northvolt ingår i projektet.

Den VR-baserade utbildningen på Campus Skellefteå är en del av den större test- och demonstrationsmiljön Vigeo. I det första steget ska XR-teknik och samarbete med lokala spelföretag bidra till att utveckla framtidens utbildningar för processoperatörer i batteriproduktion.

– Vi vet att vi kommer att behöva all tillgänglig kompetens i framtiden och det är en av de utmaningar vi arbetar aktivt med. Vi söker partnerskap och incitament som gör att vi tillsammans med industrin och det offentliga systemet kan attrahera ny arbetskraft till norra Sverige. Jag är oerhört glad för detta unika samarbete, säger, Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör Skellefteå kommun.

– Det är ett bra exempel på varför det är så bra att Campus Skellefteå blir en nod för denna testbädd, möjligheten att koppla ihop två starka utbildningsområden (spel och industri) för att forma framtidens lärande, i en tid av storskalig kompetensomvandling och behovet av att tänka nytt och hitta flexibla lösningar bli centralt. Lärdomarna från omställningen av fordonsindustrin är viktiga att lära från, och därför är konstellationen i övrigt intressant, säger Ida Lindh, strategiskt ansvarig Campus Skellefteå.

Annons