Billerud Korsnäs

Billerud Korsnäs fabrik i Karlsborg. Foto: Lennart Håkansson

Billerud Korsnäs bidrar till positiv klimateffekt

Kalix Billerud Korsnäs verksamhet och produkter bidrar med en stark, positiv klimateffekt, visar en ny studie.

Produkter gjorda med råvaror från skogen bidrar till att stora mängder fossil olja stannar kvar under marken.

Det visar en studie ledd av Peter Holmgren, skogsbruksspecialist och tidigare generaldirektör för Center for International Forestry Research (CIFOR).

- Totalt sett är effekten av att byta ut förpackningar av plast, glas och aluminium mot pappersbaserade lösningar mycket större än vad man tidigare har trott. Vi hoppas att studien bidrar till ökad förståelse både inom politiken och för handel, varumärkesägare och konsumenter när de väljer mellan olika förpackningsmaterial, säger Malin Ljung Eiborn, hållbarhetsdirektör på Billerud Korsnäs.

Studien visar att Billerud Korsnäs försäljning av kartong, papper och massa bidrar till en årlig reduktion av 5,4 miljoner ton koldioxid från atmosfären. Det motsvarar utsläppen av växthusgaser från hela svenska stålindustrin, eller en tredjedel av alla inrikestransporter i Sverige. Siffran inkluderar även den negativa klimatpåverkan från verksamhetens utsläpp och transporter. Billerud Korsnäs produktion är i dag 97 procent fossilfri.

- Vår roll är att stimulera ansvarsfullt skogsbruk och se till att fossila produkter byts ut mot förnybara. Det är väldigt glädjande att få bekräftat att vi bidrar till en positiv klimateffekt i så stor skala. Vi har dessutom stort fokus på att fasa ut de resterande 3 procenten av fossilt bränsle från vår produktion, säger Malin Ljung Eiborn.

Billerud Korsnäs har en fabrik i Karlsborg utanför Kalix.