Ulrika Nilsson

Ulrika Nilsson, vd för Piteå Port & Hub.

Hamnen i Piteå byggs ut

Piteå Den nya kajen i Piteå hamn som stod klar 2018 kompletteras nu med 55.000 kvadratmeter nya lagringsytor.

Den nya ytan har skapats genom att man fyllt ut med jord och bergmassor i vattnet.

Det är etapp tre i hamnens utbyggnad som nu inleds. Etapp ett genomfördes 2012-2014 och innebar förbättring av bärighet, elektrifiering av järnvägen och nya lagringsytor. Etapp två bestod av en 115 meter lång kaj och 10.000 kvadratmeter upplyst lagringsyta och den stod klar 2018.

Den 55.000 kvadratmeter nya lagringsytan som nu skapas är redan efterfrågad. Behoven kommer bland annat från vindkraftsutbyggnaden i Markbygden.

– Det är mycket glädjande att Piteå Port & Hub tillsammans med den kontrakterade operatören Shore Link fullt ut kan ta hamndelen i drift under 2021. Vår gemensamma målsättning är att kunna ta emot fler fartyg, tåg och lastbilar via hamnen och erbjuda fler hållbara logistiklösningar till regionens näringsliv, säger Ulrika Nilsson, vd på Piteå Port & Hub.

I samband med etapp två 2015–2018 bytte hamnen namn till Piteå Port & Hub för att betona att man hanterar transporter av olika slag.

Annons