Ulrika Håkansson LKAB Reemap

Ulrika Håkansson, projektchef för Reemap på LKAB. Foto: LKAB

LKAB planerar att bygga fossilfri industripark

Luleå LKAB planerar att bygga en fossilfri industripark för att återvinna gruvavfall och omvandla det till produkter som EU klassificerar som kritiska råmaterial med stor betydelse för vår ekonomi: fosformineral och sällsynta jordartsmetaller. Hundratals jobb skapas. LKAB har tre alternativ till lokalisering: Luleå, Skellefteå och Helsingborg.

– Det blir en mångmiljardinvestering som kommer skapa hundratals jobb. Industriparken blir ett kemiindustriellt centrum där vi utvinner morgondagens resurser med innovativ teknik och sätter en världsledande standard på rena produkter, energieffektivitet och emissioner, säger Leif Boström, direktör för affärsområde Specialprodukter.

– Det kommer behövas en yta på upp till 50 hektar för våra egna anläggningar. Tåganslutning och hamntillgång är också viktigt eftersom vi kommer skeppa ut uppemot 1 miljon ton produkter. Produktionen, speciellt den av vätgas, kommer bli energiintensiv. Alla dessa behov utreder vi i första hand förutsättningarna för i Luleå, Skellefteå och Helsingborg, säger Ulrika Håkansson, projektchef för Reemap.

Planerna är en del av Reemap-projektet, där teknik för att återvinna gruvavfall utvecklas. I projektet ska man också producera insatsvaror som vätgas och elektrifiera processerna för att eliminera koldioxidutsläppen i företaget processer. Dessutom kommer även gips och fluorprodukter att produceras i industriparken, med våtkemiska processer.

Fosformineralgödsel ger möjlighet till rika skördar genom effektiv tillförsel av växtnäring. Upp till hälften av dagens jordbruksproduktion är beroende av det. LKAB:s planerade fosformineralgödsel kommer att vara fri från kadmium, ett hälsofarligt ämne som en del material som importeras till EU kan innehålla.

– LKAB bygger vidare på Sveriges styrka som ett innovativt land. Reemap är ett viktigt initiativ för att ta tillvara dagens gruvavfall, leda till ökad cirkularitet och bidra till klimatomställningen genom såväl fosfor som sällsynta jordartsmetaller, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Förstudie pågår och ska vara klar under 2021. Full produktion ska uppnås 2027. 

Under tisdagen lanserar EU ”European Raw Materials Alliance” med LKAB som en partner. Målsättningen är att öka självförsörjandegraden av viktiga råmaterial. Alliansen har nu fokus på sällsynta jordartsmetaller. LKAB kommer genom Reemap att kunna bidra med 30 procent av EU:s behov idag.

Affärer i norr skrev i maj i år om en annan del i Reemap-projektet: en pilotanläggning i Malmfälten för att producera apatitkoncentrat från gruvavfall. Pilotanläggningen är mobil och byggd i containerplattformar för att kunna flyttas mellan LKAB:s verksamheter i Kiruna och Malmberget. Tester med avfallssand har gjorts i Malmberget.

Annons