Jan Abrahamsson O Pär Johansson

Jan Abrahamsson, projektledare vid LTU Business och Pär Johansson, chefsstrateg på LTU Business.

LTU Business får uppdrag i Tyskland

Luleå Affärsutvecklingsbolaget LTU Business får i uppdrag att stötta byggandet av hållbart innovationssystem när kolgruvor stängs i Tyskland.

Rhenisch-området står inför stora ekonomiska förändringar när brunkolsproduktion och brunkolsbaserad kraftproduktion ska avvecklas.

- Brunkolsproduktion och kraftproduktion har en betydande roll i regionens ekonomi. Många små och medelstora företag såväl som enskilda anställda är beroende av den. Vi står nu inför utmaningen att genomföra en stor strukturomvandling och med tanke på Sveriges erfarenhet från den här typen av projekt, där forskning, näringsliv och lokalbefolkningen samarbetar framgångsrikt, känns det bra att nu få hjälp av LTU Business, säger Aarti-Mona Sörensen.

Projektet Mine Rewir drivs av Institute for Advanced Mining Technology vid RWTH Aachen University. Målsättningen är att tillvarata regionens spetskompetens inom råvaruutvinning genom att skapa ett regionalt innovationsnätverk tillsammans med kommuner och lokala företag. Första fasen för projektet Mine Rewir påbörjades i september 2020 och avslutas i maj 2021, med möjlig förlängning till 2024. 

- Norra Sveriges innovationssystem ses som en förebild runtom i Europa och Luleå tekniska universitet fungerar som en motor, där man tack vare tätt samarbete med näringslivet har utvecklat kluster av specialistkunskap och innovation. Att vår region ligger långt fram i den gröna omvandling som Europa och hela världen står inför har lett till att vi nu kan hjälpa andra med deras resa, säger Pär Johansson, chefsstrateg på LTU Business.

Projektledare vid LTU Business är Jan Abrahamsson.

Annons