SUM LKAB

Ur en film om SUM. Foto: LKAB

Sandvik ansluter till SUM-projektet

Luleå Nu ansluter Sandvik till SUM-projektet som LKAB och andra globalt ledande svenska företag startade 2018.

SUM står för Sustainable Underground Mining, som ska bidra till en hållbar underjordsbrytning på stora djup. En viktig del i SUM är testgruvan Konsuln i Kiruna där ny teknik, maskiner och arbetssätt testas i riktig gruvmiljö.

— LKAB behöver inom de närmaste åren ha en lösning på plats för att kunna bryta järnmalm på djup som närmar sig eller överstiger 2.000 meter på ett kostnadseffektivt sätt och som samtidigt är säkert, autonomt, elektrifierat, digitaliserat och koldioxidfritt. För att klara det är samarbetet med andra ledande industriföretag avgörande. Sandviks långa erfarenhet och kunskap om fordonssystem under jord blir ett viktigt tillskott i det fortsatta arbetet, säger Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef. 

För att klara teknikskiftet och minska klimatpåverkan gick de svenska industriföretagen LKAB, ABB, Epiroc, Combitech och AB Volvo 2018 samman i projektet SUM. Syftet är att hitta lösningar och sätta en ny världsstandard för hållbar gruvdrift på stora djup. Målet är att framtidens gruvor ska vara koldioxidfria, digitaliserade och autonoma.

Sedan tidigare ingår Epiroc, ABB och Combitech i SUM och projektet har även fått finansiellt stöd från Energimyndigheten. Volvokoncernens tidigare partnerskap i SUM övergår i andra samarbetslösningar med LKAB. 

Annons