Susanne Jangdal

Susanne Jangdal, vd för Shore Link som investerat i en elkran i Kalix hamn. Foto: Elisabeth Gustavsson

Shore Link miljösatsar i Kalix hamn

Kalix Under tisdagen invigdes Shore Links nya elkran i Kalix hamn.

Den ersätter en dieseldriven kran som förbrukat drygt 60.000 liter diesel per år. För att få den nya elkranen i drift har en ny starkströmskabel dragits från Billerud Korsnäs pappersbruk fram till kajen som ägs av Kalix Industrihotell AB (KIAB).

- Att ersätta den gamla dieselkranen med en eldriven kran var en självklarhet. Det är en del av vårt miljöarbete för att bidra till en bättre miljö, säger Susanne Jangdal, vd för Shore Link.

ShoreLink utför all lastning och lossning av gods i Kalix hamn, med kranar och maskiner som Shore Link äger och med egen personal. Godsmängden har ökat de senaste åren och fartygen har blivit större. I år räknar Shore Link med att hantera cirka 400.000 ton gods, framför allt massaved, flis och pappersmassa. Pappersmassan skeppas främst till Spanien och England och används till säckpapper. Massaveden kommer från Lettland och Finland.

- För Billerud Korsnäs är alltid hållbarheten i fokus, och det är ännu viktigare nu när volymerna ökar. Miljövinsterna med den nya kranen är mycket stora, vilket även påverkar klimatavtrycket positivt på våra produkter, säger Mikael Nordqvist, fabrikschef på Billerud Korsnäs i Karlsborg.

Shore Link är ett transport- och logistikföretag med verksamhet i Skellefteå, Piteå, Luleå och Kalix, och med huvudkontoret i Piteå.

Annons