Gunnar Eikeland

Gunnar Eikeland, vd Sparbanken Nord.

Sparbankernas kunder nöjdast i landet

Piteå Sparbankernas kunder är de nöjdaste bankkunderna i Sverige.

Det visar en undersökning från Svenskt Kvalitetsindex, SKI.

Sparbankerna får högst betyg bland alla svenska banker, både hos privatkunder och företagskunder. Undersökningen visar att kunderna allt mer uppskattar de digitala tjänsterna, men vill samtidigt att det ska finnas lokal förankring. Även om de flesta kundmöten idag sker via digitala gränssnitt är det fortsatt det nära och personliga mötet som påverkar nöjdhet och lojalitet mest.

– Det är en utmaning som bank idag att både vara fullt ut digitala och samtidigt behålla sin personliga och lokala prägel. Våra kunder tycker uppenbarligen att vi klarar det bra, och det känns viktigt för oss, säger Gunnar Eikeland, vd för Sparbanken Nord med huvudkontor i Piteå, en av sparbankerna i undersökningen. 

Sparbankerna i Sverige har närmare 2,2 miljoner kunder och cirka 200 kontor och är viktiga för många människor och företag utanför storstäderna.

Svenskt Kvalitetsindex mäter årligen kundnöjdheten hos Sveriges bankkunder. Årets undersökning genomfördes under perioden 3 augusti – 4 september 2020 och bygger på 7.968 intervjuer med privatkunder och 6.898 intervjuer med företagskunder. 

Svenskt kvalitetsindex ägs av SIQ,  Institutet för Kvalitetsutveckling, och bedriver forskning i samarbete med flera nordiska universitet.

Annons