Samtalscafe

Deltagarna i tisdagskvällens samtalscafé. Förutom Luleå kommun och de kommunala lagen var också Region Norrbotten och länsstyrelsen representerade. Foto: Lennart Håkansson

Luleå presenterade sitt erbjudande för Hybrit

Luleå I Luleå växlar man nu upp arbetet med att få Hybrits demonstrationsanläggning till kommunen. Under tisdagskvällen hölls ett samtalscafé där arbetsgruppen Team Luleå presenterade ett matchningserbjudande där fördelarna med en lokalisering i Luleå framhålls. Samtidigt blev det känt att Försvarsmakten motsätter sig en placering i Luleå.

Valet för Hybrit står mellan Luleå och Gällivare. Även i Gällivare arbetar kommunen och andra intressenter med argument för att få demonstrationsanläggningen till kommunen.

Intressenterna som arbetar för Luleå samarbetar i vad man kallar Team Luleå, där kommunen och de kommunala bolagen Luleå Business Region, Luleå Energi, Lumire och Luleå Hamn ingår. Fördelarna man lyfter fram för en lokalisering i Luleå är det strategiska läget, med färdiga industriområden, bra kommunikationer, god tillgång på vatten, kluster av innovativa företag och närheten till Luleå tekniska universitet. En annan fördel är att Luleå Energi kan använda restvärmen från Hybrit till fjärrvärmenätet. 

Ett problem för Luleå är att Försvarsmakten är negativ till det höga torn på 150-200 meter som krävs för processsen. Under måndagen skickade Flygstaben in ett remissvar där man motsätter sig en placering av demonstrationsanläggningen i Luleå och förordar Vitåfors i Gällivare. 

Senast till årsskiftet ska Hybritprojektet, som drivs av SSAB, LKAB och Vattenfall, bestämma sig för Luleå eller Gällivare för att efter årsskiftet skicka en ansökan till Mark- och miljödomstolen. Då ska också resultatet av samråden redovisas. 

- Att få hit Hybrits demonstrationsanläggnng är viktigt för Luleå. Det är viktigt för Luleå att vara en del i omställningen av industrin till hållbar produktion. Och det är avgörande för omställningen att det hamnar här, säger Luleås kommunalråd Lenita Ericson.

Hybritprojektet innebär en helt ny metod för att tillverka stål utan fossila utsläpp genom att använda elkraft och vätgas. Om stålindustrin går över till den metoden skulle Sveriges totala utsläpp av koldioxid minska med 10 procent. Nyligen invigdes en pilotanläggning på Svartön i Luleå.

Annons