Mikael Staffas

Mikael Staffas, vd för Boliden.

Boliden begär rättsprövning av regeringsbeslut

Boliden Boliden begär att Högsta förvaltningsdomstolen prövar regeringens beslut att säga nej till Laver-projektet, eftersom regeringens beslut enligt bolaget saknar stöd i svensk lagstiftning.

Kvällen före julafton meddelade regeringen, efter fyra års betänketid, att man säger nej till Bolidens ansökan om bearbetningskoncession för en koppargruva i Laver. Motiveringen var att det behövs ett Natura 2000-tillstånd först.

Enligt Boliden saknar regeringens agerande stöd i svensk lagstiftning. Regeringens beslut innebär att det först ska utredas en påverkan på Natura 2000-området, och senare i projektet en miljötillståndsansökan. Bolidens inställning är att Natura 2000-prövningen bör genomföras samtidigt som miljötillståndsprövningen, i ett senare skede när man vet mer om den planerade gruvan.

- Laver-fyndigheten är fortsatt intressant även om regeringens tolkning innebär att projektet skjuts framåt i tiden. Vi ska naturligtvis göra alla miljöutredningar som krävs, men vi vill göra dem i rätt ordning, säger Mikael Staffas, vd och koncernchef i ett pressmeddelande.

Ett prejudikat från Högsta förvaltningsdomstolen intresserar alla som prospekterar efter malm i norra Sverige där det finns stora Natura 2000-områden.

En koppargruva i Laver i Älvsbyns kommun skulle innebära en investering på 20 miljarder kronor och ge 700 miljoner ton bruten malmen låg miljöpåverkan. Satsningen beräknas skapa över 3.000 arbetstillfällen. Bolagets prospekteringstillstånd går ut 2023.

Annons