Critical Metals väljer Finland för etablering

Luleå Critical Metals kommer att bygga sin processanläggning för utvinning av vanadin i Björneborg i Finland, och inte i Luleå eller Boden som också varit aktuella för en etablering.

Critical Metals ska utvinna vanadin ur slagg från SSAB. Parterna har ett tioårigt avtal om samarbetet. Det handlar om en investering på cirka 1,3 miljarder kronor.

Bodens kommun välkomnade bolaget, men Luleå kommun ville inte upplåta mark i det nya industriområdet på Hertsöfältet.

Nu har bolaget skrivit en avsiktsförklaring tillsammans med Björneborgs stad om en etablering där, skriver Norr Media.

Annons