Luleås och Kirunas flygplatser klarade sig bäst

Luleå Luleå Airport och Kiruna Airport är de av Swedavias flygplatser som klarat sig bäst under nedgången coronaåret 2020.

Det visar statistik från Swedavia över flygandet 2020.

Nedgången i flygandet håll i sig under årets sista månad, under december minskade antalet passagerare i Luleå med 77 procent och i Kiruna med 68 procent.

Summerar man helåret 2020 minskade antalet passagerare i Luleå med 64 procent och i Kiruna med 59 procent.

Totalt under 2020 hade Luleå 420.202 passagerare. Kiruna hade 110.432 passagerare.

Swedavias samtliga tio flygplatser hade minskning med 86 procent i december och för helåret en minskning med 74 procent. Totalt flög 10,3 miljoner passagerare till och från Swedavias flygplatser under året.

Annons