Swerock Och Snells

Swerock köper Snells verksamhet i Luleå.

Swerock köper Snells verksamhet i Luleå

Luleå Swerock köper två täkter och en betongfabrik med fordon och maskiner i Luleå, från Pajalaföretaget Snells Entreprenad.

Den förvärvade verksamheten omsatte 60 miljoner kronor under 2020 och hade fyra anställda.

Täkterna ligger på Näverberget och i Persön, betongfabriken i Luleå. Förvärvet stärker Peab i området och innebär synergier för såväl Swerock som Peab Asfalt. Swerock har sedan tidigare en täkt centralt i Luleå. Peab Asfalt, systerbolag till Swerock inom Peabkoncernen, har asfaltverk i den ena täkten, Näverberget.

– Med detta förvärv välkomnar vi fyra nya medarbetare och stärker Peabs marknadsposition inom asfalt, ballast och betong i Norrland. Vi skapar även förutsättningar för att utveckla en återvinningsverksamhet (Recycling) där återvunnet material återförs i tillverkningen av nya produkter, säger Patrik Silfvernagel, regionchef Norrland, för Swerock och Peab Asfalt.

Swerock är en av Sveriges största leverantörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsindustrin. Swerock ingår i Peabkoncernen. Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med 17.000 anställda och en omsättning på cirka 56 miljarder kronor.

Snells Entreprenad, med huvudkontor i Pajala, har tyngdpunkten i sin verksamhet riktad mot gruvindustrin i norra Sverige och Finland. Företaget har drygt 100 anställda och omsatte 2019 nära 390 miljoner kronor.

Annons