Jonas Olaisen

Jonas Olaison, hållbarhetschef på Textilia.

Tvätteriet i Boden får Svanenlicens 4.0

Boden Tvätteriet i Boden är ett av Textilias tre tvätterier som tilldelas Svanenlicens version 4, som är den svåraste graden av miljöcertifiering inom textilservice.

Textilia har i mer än tio år arbetat med ambitionen att leverera hållbar tvätt- och textilservice.

– Vi är otroligt stolta över att fortsätta denna viktiga resa och tack vare hårt arbete lyckas vi nu nå Svanen 4.0 på ytterligare tre av våra tvätterier. Det är ett mycket bra kvitto på faktisk reducering av miljöpåverkan och ett bevis på att våra tvätterier är effektiva och att vi är en långsiktigt hållbar textilservicepartner, säger Jonas Olaison, hållbarhetschef på Textilia.

Svanen 4 ställer hårda krav inom energi- och vattenanvändning och på att de tvättmedel som används har låg miljöpåverkan och används i rätt mängd. Svanen ställer även krav på transporter, lastbilar, chaufförer, inköp av textilier och miljöledning. 

De andra tvätterier som nu får Svanenlicens är Långsele och Karlskrona.

Annons