Sara Kulturhus

Sara kulturhus i Skellefteå

Umeå och Skellefteå gör gemensam sak för möten

Skellefteå Umeå och Skellefteå samarbetar strategiskt med att attrahera möten och konferenser.

Båda städerna har så kallade convention bueauer som representerar och säljer in städerna, och stöttar nationella och internationella mötesarrangörer och bokare.

De kommunala destinationsbolagen Visit Umeå och Visit Skellefteå ska tillsammans utveckla ny kunskap och nya mötesprodukter för att möta den snabba digitaliseringen och reserestriktionerna som är följder av pandemin.

- Möten och konferenser är viktiga för att skapa nya nätverk, utbyta erfarenheter och kunskap och höja kompetens. De bidrar också till besöksnäringsföretagens välmående året runt, skapar efterfrågan på god infrastruktur och driver affärsutveckling och investeringar. Därmed är de otroligt viktiga för tillväxten och utvecklingen i Västerbotten, säger Cecilia Frank på Visit Skellefteå.

Visit Umeå och Visit Skellefteå har i samarbete med Region Västerbotten turism samlat information kring pandemins effekter på besöksnäringen i regionen med hjälp av enkäter till företagen. Resultatet visar att de hotell, konferensanläggningar och eventföretag som har sina största intäkter från konferenser, möten och evenemang är bland de värst drabbade av pandemin.

Utvecklingsprogrammet går under namnet Framtidens hållbara mötesstad och har som mål att utveckla ny kompetens och nya hållbara mötesprodukter och affärsmodeller.

Annons