Pressmeddelanden

R-Line/Lulebuss blir Via Luleå Resor

R-Line/Lulebuss byter namn till Via Luleå Resor. - Namnbytet är ett led i vår långsiktiga marknadsstrategi. Vi kommer att fortsätta spinna vidare på det koncept som de tidigare ägarna arbetat fram med grupp– och temaresor men vi kommer framför allt [...]

Svenskt Ambulansflyg fördelning av uppstartskostnader

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) har vid fullmäktigesammanträde fattat beslut om fördelning av uppstartskostnader under 2021, enligt folkmängd och geografi. Det är samma modell som används enligt förbundsordningen vid fördelning av fa ...

2,3 miljoner till hållbara resor

Piteå kommun har erhållit ett bidrag på totalt 2,3 miljoner kronor från Stadsmiljöavtalet för att främja hållbara stadsmiljöer med särskilt fokus på cykelåtgärder. Bidraget är en medfinansiering till två planerade gång- och cykelprojekt – Gång- o ...

QI-nätverket – en pigg 10-åring

Sedan 2010 finns nätverket QI, ett nätverk för kvinnor som äger och driver bolag i Norr- och Västerbotten. Nätverket drivs gemensamt av Norrlandsfonden och Partnerinvest Norr.

Norrmejerier avslutar året 2020 med ökad mjölkinvägning och starka finanser

”Ett turbulent år där Coronapandemin påverkat föreningens verksamhet och prövat organisationens förmåga att ställa om till nya förutsättningar”, så summerar Anders Fredriksson, Norrmejeriers vd året 2020. Resultatet, efter finansiella poster, lan ...

Innovativt projekt ska korta Lindbäcks projekteringstider och skapa lönsamhet

Lindbäcks Bygg är en av 81 aktörer som deltar i EU-projektet Arrowhead Tools med fokus på digitalisering och automation inom industrin. Ett flexiblare system, kortare projekteringstider och minskade kostnader är tre av målen med det innovativa fo ...

Avanderska gården i Lillpite är till salu

Piteå kommun säljer fastigheten Lillpite 19:19 genom anbudsförfarande. Den tidigare disponentvillan från 1800-talet har ett högt kultur- och lokalhistoriskt värde. Avanderska gården har ett omfattande renoveringsbehov och varit kallställd i vänta ...

Sveriges första och världens tredje kvinnliga tävlingsledare finns i Åre – Åse förbereder arenan för den kvinnliga världseliten

Åse Angland Lindvall har ett förflutet som tävlingsåkare och har bland annat stått på start med Pernilla Wiberg. I dagarna gör hon sig startklar som tävlingsledare i Åre med siktet inställt på att leverera bästa möjliga förutsättningar för damern ...

Utbildning Nord satsar på byggutbildningar

Utbildning Nord satsar på byggutbildningarna för att kunna möta upp det ökade behovet på arbetsmarknaden. Norra Sverige och Nordkalottområdet har en mycket stark arbetsmarknad.

Besikta Bilprovning öppnar besiktningsstation i Boden

Besikta Bilprovning fortsätter att utöka sitt stationsnät och gör flera nyetableringar i norra Sverige under 2021 och meddelar nu att Boden kommer nu att få ett nytt och säkert alternativ för sin besiktning. Stationen i Boden kommer att öppna på ...