Pressmeddelanden

Ingen bild

R-Line/Lulebuss blir Via Luleå Resor

R-Line/Lulebuss byter namn till Via Luleå Resor. - Namnbytet är ett led i vår långsiktiga marknadsstrategi. Vi kommer att fortsätta spinna vidare på det koncept som de tidigare ägarna arbetat fram med grupp– och temaresor men vi kommer framför allt [...]
Ingen bild

Lulebo ställer tydliga krav på aktivt arbete för att motverka sexuella trakasserier

Lulebo som är en betydelsefull beställare från leverantörer och entreprenörer har fattat beslut om att i samtliga upphandlingar komplettera de sociala kraven. I kölvattnet av bland annat #Me Too har Lulebo tillfört ett tydligt krav om att motpart ...
Ingen bild

?Hydroscands slangbutik i Piteå flyttar till större lokaler

I början av 2018 kommer Hydroscands butik i Piteå att flytta till nya, större lokaler. Den nya butiken kommer att öppna på Relägatan 9, precis intill nuvarande butik, där Hydroscand har sålt slang och ledningskomponenter sedan 2005.
Ingen bild

?Trettiotretusen nya gäster i arktiska Europa

Projektet Visit Arctic Europe överträffar alla förväntningar och det gränsöverskridande samarbetet mellan de nordligaste destinationsbolagen i Sverige, Finland och Norge är en succé. Projektet har gett 33 000 nya gäster till regionen, eller ungef ...
Ingen bild

?Västerbottensost® – fortsatt i topp bland rekommenderade varumärken

Västerbottensost® placerar sig på en stolt sjätteplats över Sveriges mest rekommenderade varumärken 2017.– Att vi återkommande placerar oss så bra på listan visar att Västerbottensost verkligen finns i svenska folkets hjärtan, något som gör oss b ...
Ingen bild

Veidekke storsatsar på ökad produktivitet

Med snart två år på VD-stolen för Veidekke i Sverige är Jimmy Bengtssons fokus framåt glasklart: Ökad produktivitet och attraktivitet. Branschen står inför stora utmaningar och det är hög tid för byggherrar och entreprenörer att ta ansvar för utv ...
Ingen bild

”Det finns en stolthet över det vi gjort”

Etablering av en inkubator i Luleå, utveckling av nya affärsutvecklingsverktyg, finslipade metoder och 66 nya entreprenörer. Go Business siteledare sammanfattar en händelserik projektperiod och ser nu fram emot att utveckla verksamheten vidare me ...
Ingen bild

Projekt Malmporten till Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen kommer att pröva frågan om hantering av de förorenade muddermassorna i projektet Malmporten. Huvudförhandlingen äger rum i Luleå den 30-31 januari 2018.
Ingen bild

Hälsotrender sedan 1990 visar försämrad hälsa för unga kvinnor och förbättrad hälsa för unga män

Forskare har följt hälsotrender för kvinnor och män i åldrarna 25-34 under åren 1990-2014. I början av perioden (1990) självskattade 8,5 procent av kvinnorna sin hälsa som sämre än jämnårigas medan samma andel steg till 20 procent 2014. Män själv ...
Ingen bild

Ny bok: Forest Governance and Management Across Time

I en ny bok utforskas historiska och nutida synsätt när det gäller styrning och förvaltning inom svenskt skogsbruk. Huvudförfattare är idéhistorikern Erland Mårald, statsvetaren Camilla Sandström, båda Umeå universitet och Annika Nordin, skoglig ...
Annons
Dundret -380x 512