Pressmeddelanden

Ingen bild

Rekordhögt genomförande på Veidekkes VDC-certifiering

I juni 2016 räknar Veidekke med att, vid ett tillfälle, kunna VDC-certifiera flest personer någonsin sedan 2008 då Stanford i Kalifornien startade VDC-certifieringsprogrammet.
Ingen bild

Bred uppslutning bakom Bodens integrationspolicy

Bodens kommunfullmäktige har fastställt en integrationspolicy som ska vara vägledande för all kommunal verksamhet. Efter en lång debatt fastställdes policyn med bred uppslutning där åtta av fullmäktiges nio partier ställde sig bakom beslutet.
Ingen bild

Kampanj med samiska språket i fokus

Idag startar språkkampanjen "Sámás muinna" i Sverige. Norska Sametingets president Aili Keskitalo överräcker stafettpinnen till svenska Sametingets styrelseordförande Håkan Jonsson i Östersund. - Vårt mål med kampanjen är att de samiska språken s ...
Ingen bild

Sametingets ledamöter samlade i Staare/Östersund v. 22

Sametinget håller årets andra plenum i Östersund på Clarion Hotel Grand den 31/5-2/6 2016. På föredragningslistan står bland annat placeringsort för parlamentsbyggnad, kulturpolitiskt och språkpolitiskt handlingsprogram. Styrelsens arbete kommer ...
Ingen bild

?Bo Lundgren är ny ordförande i Sparbankernas Riksförbunds styrelse

Tre nya ledamöter och en ny ordförande valdes till styrelse idag 30 maj på Sparbankernas Riksförbunds förbundsstämma i Linköping. Bo Lundgren valdes till ny ordförande. Tidigare ordförande Erik Hägglöv avgår efter fem år som ordförande. Bo Lundgr ...
Ingen bild

Migration, hållbarhet och glesbygd i fokus på Arkitekthögskolans examensutställning

Hur har området kring älvstranden fungerat historiskt och hur kan det utvecklas i framtiden? Hur kan arkitekter skapa nya lösningar för boende och gemenskap i glesbygd och mindre orter? Vad kan vi lära oss av att studera situationen i samtidens m ...
Ingen bild

När är en modell tillräckligt bra för att ersätta djurförsök?

Aleksandra Rybacka visar i sin avhandling hur beräkningsverktyg kan användas vid riskbedömning av industrikemikalier och läkemedel. Datorbaserade verktyg kan helt ersätta djurförsök i framtiden. Aleksandra Rybacka försvarar sina resultat vid Umeå ...
Ingen bild

??I Piteå är det tryggt att bo

Innevånarna i Piteå upplever Piteå som en trygg ort att bo i, enligt polisens trygghetsmätning som genomfördes tidigare i vår. Polisen och Piteå kommun presenterar resultatet och framtidstankar vid en pressträff på onsdag den 1 juni.
Ingen bild

Feriearbetarna gör ett viktigt jobb

Piteå kommun har bjudit in alla feriearbetare till en träff där de får möjlighet att lära känna sin arbetsgivare och få en närmare presentation av Piteå kommun.
Ingen bild

Designar akustiska komponenter innehållande tunna material

Datorsimuleringar och numeriska optimeringsalgoritmer blir alltmer användbara när man konstruerar akustiska enheter såsom ljuddämpare, högtalare och hörapparater. Simulering och optimering förkortar tiden för produktutveckling och minskar antalet ...