Pressmeddelanden

Ingen bild

Dubbla skäl för JYSK att fira i Luleå

​JYSK i Luleå är bäst i världen på att nå ut till företagare. I konkurrens med 2 900 butiker i 51 länder sålde butiken i Luleå bäst av alla under förra året. Det står klart sedan JYSK senaste räkenskapsår avslutats vid månadsskiftet.
Ingen bild

Detaljhandeln i Norrbottens län omsätter 17,7 miljarder kronor

Jämfört med år 2018 ökade omsättningen i länet med 3 procent.
Ingen bild

Polarbröd varslar 131 personer

​Polarbröd varslar om uppsägning för samtliga kollektivanställda i Polarbröd AB i Älvsbyn. Det är 131 personer som är berörda i detta skede. Ledningen har tittat på alla möjligheter men hittar ingen annan lösning i dagsläget eftersom uppbyggnaden ...
Ingen bild

?Svevia fortsätter sköta vägunderhållet i Piteå

Under de närmaste fyra åren är det Svevia som på uppdrag av Trafikverket kommer att göra Piteås vägar säkra och framkomliga. Totalt omfattar driftområde Piteå 1 110 kilometer väg varav 265 är grusväg. Kontraktet är värt cirka värt cirka 36 miljon ...
Ingen bild

LTU Business partner i nationellt innovationsprogram

​LTU Business går in som partner i Swedish Mining Innovation, tidigare SIP STRIM, det nationella strategiska innovationsprogammet för gruv- och metallproducerande industri.
Ingen bild

Mer hållbara transporter och bättre ekonomi på Kaunis Iron med optimeringslösning för tågtrafik

Kaunis Iron arbetar för hållbarare verksamhet och förbättrad ekonomi genom att införa förarstöd, DAS-systemet CATO, för sina tågförare.Sannolikt kommer energiåtgången för framdrivning av de tunga tågen att minska med 15% och slitaget på bromsar, ...
Ingen bild

Ångestdämpande mediciner i sjöar ger lugnande besked

​En ny avhandling från Umeå universitet visar att läkemedelsrester är mer beständiga i vattendrag än vad man tidigare trott. Studien ger också lugnande besked till de som fruktat att fiskar ska ta livshotande risker till följd av ångestdämpande l ...
Ingen bild

Visual Magic – Hur är läget Lars Lindblom?

Visual Magic har startat en VFX-utbildning tillsammans med Skellefteå Yrkeshögskola och svensk spelindustri. Utbildningen har totalt tre intag om 25 platser och är en av endast två i Sverige. Suget på arbetskraft är extremt och företag som Dice, ...
Ingen bild

LONA-dagar vid Umeå universitet uppmärksammar vilda pollinatörer

Den 29-30 augusti lanserar Umeå universitet kommande spännande aktiviteter kring projektet Pollinerande insekter i Västerbotten. Studenter och forskare inom projektet ska också ägna dagarna åt att inventera pollinatörer ute i fält om vädret tillåter.
Ingen bild

High Coast Distillery AB halvårsrapport

High Coast Distillery AB presenterar en halvårsrapport i skuggan av covid-19 som visar en nedgång i omsättning och ett sämre resultat än H1 2019.