Pressmeddelanden

Ingen bild

Mats Höglund tilldelas Textilias pris ”Årets Vardagshjälte” på friidrottsgalan

Textilia har instiftat priset ”Årets Vardagshjälte”, för att uppmärksamma krafter som arbetar för likabehandling och inkludering, inom Svensk friidrott. Mats Höglund, Brännan Friidrottsförening fick ta emot priset av Textilias VD Fredrik Lagerkvi ...
Ingen bild

Veidekke riggar för nästa steg i utvecklingen av projektstyrning och VDC

Veidekke har som målsättning att ligga i framkant vad gäller VDC*. Ambitionen hos Veidekke har alltid varit att projektstyrning**ska vara en del av VDC och tar därför nu nästa organisatoriska steg för att få detta att hända.
Ingen bild

Sparbanken Nord i Piteå delade ut 90 000 kr under Sparbanksdagen

Sparbanken Nord - Framtidsbanken ska bidra till en positiv samhälls- och näringslivsutveckling genom att främja näringsliv, forskning, ungdomsverksamhet, utbildning, idrott och kultur inom Sparbanken Nords verksamhetsområde. Under torsdagen dela ...
Ingen bild

Ny satsning på högskolekurser för yrkesverksamma specialister

Vinnova satsar nu på nio pilotprojekt där universitet och högskolor ska ta fram korta kurser för yrkesverksamma specialister. Ständig kompetensutveckling i arbetslivet blir allt viktigare för Sveriges konkurrenskraft och innovationsförmåga.
Ingen bild

Svevia tryggar broarna i Norrbotten

Totalt handlar det om 1084 stycken broar i hela länet som Svevia på uppdrag av Trafikverket ska sköta underhållet på, såväl löpande som större planerade åtgärder.
Ingen bild

ReklamCentra utsedda till Klimatkämpar från Norr inom Supereffektivitet

Energikontor Norr har för andra året i rad efterlyst Klimatkämpar från Norr. Företag från Norrbotten som genom sina produkter eller tjänster hjälper sina kunder minska sina koldioxidutsläpp eller sin energianvändning. Nu vill vi lyfta de som har ...
Ingen bild

VeidekkeFLEX får markanvisning i Kvibergs Park, Göteborg

Veidekke Bostad har erhållit en markanvisning för byggnation av småhus vid Kvibergs park, ett område som ligger cirka 7 kilometer från Göteborgs centrum. Markanvisningen omfattar 15 småhus men den slutliga exploateringsgraden kommer att diskutera ...
Ingen bild

Möjligt öka muskler även för svaga äldre personer

Med några enkla dagliga träningsrörelser går det att påtagligt öka musklernas massa och funktion också på äldre dar. Det minskar i sin tur risken för fallolyckor, benbrott och förtida död. Och det krävs inga dyra träningsredskap. Det visar forskn ...
Ingen bild

Prefabmästarna valde fjärrvärme

Under hösten har PiteEnergi kopplat in Prefabmästarna till fjärrvärmenätet. 290 meter fjärrvärmerör har dragits från Hamnviksvägen hela vägen fram till fabriken i Öjebyn, även under järnvägen
Ingen bild

Käkbesvär kvarstår lång tid efter pisksnärtskada

Många som drabbas av pisksnärtskador, så kallad whiplash, får förutom nacksmärta även smärtor i ansikte och käkar som ofta kvarstår ännu två år efter själva skadan. Dessutom kan tuggfunktionen vara nedsatt. Det visar en ny avhandling vid Umeå uni ...
Annons