Nordisk Kompetens och Close.jpg

Nordisk Kompetens och Close etablerar sig med chefsnätverk

Nu är samarbetet igång. Nordisk Kompetens och Close etablerar sig nu med ett chefsnätverk i Luleå och Umeå.

- Vi är jättenöjda i detta samarbete med Close, säger Mariam Alzamami, VD för Nordisk Kompetens.

- Våra kunder har länge signalerat att jag på nytt ska dra igång nätverket vi tidigare haft. Men samtidigt ville vi få en högre nivå, komplettera nätverket med ett mervärde. Det får vi nu genom Close.

- Close har sin grundidé att genom erfarenhetsutbyte ha en ständigt pågående process där man växer som chef och ledare snabbare. I dagens snabba tempo behöver chefer råd och stöd just nu, inte om t ex 2 månader när en kursstart blir. Medlemsservice är den dagliga tjänsten som man kontaktar vid behov av just råd och stöd. Då kontaktas nätverket som återkopplar med förslag.

- Detta är en fantastisk tjänst. Att få direktåterkoppling på sina dagliga utmaningar. Det i sig är ju personlig kompetensutveckling. Att ha många mentorer som redan gjort resan som besitter de senaste rönen och utbildningarna.

- Ibland är det kanske du som blir mentor i nätverket. Genom Close har man även aktuella och intressanta föreläsare inom varje chefsområde. Vårt erbjudande innehåller bl a frukostföreläsningar, medlemsservice, juridisk rådgivning, hela nätverksdagar med föreläsare såsom Mia Törnblom, Simon Elvnäs, Morgan Alling m fl. På Close strävar vi efter att hitta balans i mötet mellan människor. Vi kompetensutvecklar människor i chefspositioner utifrån relationsbyggande nätverk baserade på yrkesroller.

  • Luleå Nordisk Kompetens
  • Mariam Alzamami mariam@nordiskkompetens.se

Kontaktinformation

Annons