Könsfördelningen går framåt i näringslivet.

När det gäller förändringar av könsfördelningen på arbetsplatser händer det mer i näringslivet än vad som brukar uppmärksammas.

Det finns en gammal sanning som börjar bli en inaktuell fördom: att det är tungt och manligt att jobba i basindustrin och de traditionella näringarna.

I verkligheten är det numera så att de tyngsta arbetena finns inom vård och omsorg. Det är svårare att rationalisera tunga lyft av människor än tunga lyft av timmer och malm. Det betyder att det är inom de kvinnodominerade verksamheterna som de tunga jobben numera finns.

När jag för en tid sedan besökte nya huvudnivån i LKAB:s gruva i Kiruna var det första jag la märke till att det var en ung kvinna som satt i kontrollrummet och styrde de obemannade tågen i underjorden.

När jag besökte Bolidens Aitikgruva berättade man stolt att hälften av de som kör de gigantiska gruvtruckarna är kvinnor, och att de kör bättre än män. Av företagsekonomiska skäl är det bättre att låta kvinnor köra de dyra maskinerna.

När Lindbäcks Bygg nu rekryterar personal till den nya stora husfabriken på Haraholmen anställer man hälften kvinnor. 

Vid den nyligen genomförda konferensen om den biobaserade industrin, Biobase i Piteå, var nära hälften av talarna och jurymedlemmarna kvinnor.

Inom de traditionella näringarna händer det saker. Det är inom offentliga sektorn och de nya näringarna det verkar vara svårare att nå jämnare könsfördelning, till exempel inom spelindustrin och it-sektorn där den manliga dominansen är besvärande. Och på sikt inte företagsekonomiskt gynnsam.

Utan en stor andel kvinnor får inte konkurrensutsatta företag rätt input, erfarenheter och idéer som ligger i linje med den marknad som består av människor och där hälften är kvinnor.

Av någon för mig obegriplig anledning anses ofta effektivitet och resultat stå i motsatsställning till jämlikhet och hållbarhet. När det är precis tvärtom.

Annons