Svenska stålproduktionen ökar

Luleå Den svenska stålproduktionen ökade med 4,4 procent i januari jämfört med i fjol. Det var en ökning med 9,9 procent jämfört med månaden innan.

Stålproduktionen under januari var 387 0200 ton råstål. Det visar statistik från branschorganisationen Jernkontoret.

Under helåret 2013 producerades i Sverige  4,4 mijoner ton råstål, en ökning med 1,8 procent jämfört med året innan.

Jernkontorets statistik grundar sig på produktionstal från 10 bolag, varav SSB är ett.

Annons