Anders Sundström åter engagerad i Piteås utveckling

Piteå Anders Sundström, styrelseordförande för Swedbank, Coop och Folksam Liv, är åter engagerad i Piteå kommuns utveckling.

I Piteå ska bildas en grupp med representanter från kommunen, näringslivet, föreningslivet och universitetet som ska arbeta med utvecklingsfrågor i Piteå.

Arbetet tar sikte på firandet av Piteås 400-års jubileum 2021 och utvecklingen därefter. I det arbetet har förra kommunalrådet Anders Sundström engagerats.

- Utmaningarna kommer främst att handla om hur vi lyckas hantera förändringar som påverkar oss men som vi inte rår över själva, sa Anders Sundström vid ett upptaktsmöte i Piteå under tisdagen.