Avies är skyldigt Pajala Airport 800.000

Pajala Flygbolaget Avies, som tidigare trafikerat Pajala Airport, har 800.000 kronor i obetalda skulder till den kommunägda flygplatsen.

Det gäller obetalda räkningar för landningsavgifter, bränsle och hangarhyror. 

– Vi har försökt få in pengarna, och när det inte gick lämnat över ärendet till Kronofogden, säger flygplatschef Arnfinn Bönå i Pajala till P1-programmet Kaliber.

Det estniska bolaget Avies trafikerade sträckan Pajala - Luleå men Trafikverket sa upp avtalet med omedelbar verkan sedan flygbolaget misskött uppdraget med inställda flygningar och brister i säkerheten.

Annons