Northland stoppar verksamheten

Sex intressenter har lagt bud på Northlands konkursade gruva. Foto: Lennart Håkansson

Sex intresserade av Northland

Pajala Sex större investerare är intresserade av att köpa resterna av Northland Resources. Bland andra ett kinesiskt, ett ryskt och ett brittiskt gruvbolag. Det skriver Dagens Industri.

En intressent är ett svenskt bolag med kopplingar till ett noterat fastighetsbolag. Ett stort kinesiskt gruvbolag har också, tillsammans med en mindre svensk investerare visat intresse, enligt Dagens Industri.

Ett konsortium med privata investerare, bland dem Peabs storägare Mats Paulsson, har lagt ett bud.

Ett ryskt gruvbolag och ett brittiskt bolag är intresserade av att köpa gruvan och fortsätta driften, medan ett internationellt konsortium vill köpa bolaget för att stycka upp det och sälja delarna.

En nyckelfråga i förhandliingarna är hamnen i Narvik. Hamnen är viktig för att få lönsamhet i en eventuell framtida gruvbrytning. Samtidigt är borgenärerna intresserade av att sälja hamnen separat, istället för att få dåligt betalt för gruvan.

Totalt väntas försäljningen av gruvan inbringa mindre än en miljard kronor, samtidigt som skulderna är på 14 miljarder kronor.

Annons