Kangos taxi nordligaste hjärtsäkra zonen

Malin Ylivanio med den nya hjärtstartaren i sin taxi.

Kangos Taxi nordligaste hjärtsäkra zonen

Kangos Kangos Taxi blir Sveriges nordligaste hjärtsäkra zon. Med hjärtstartare i bilen och utbildning i hjärt- och lungräddning är Malin Ylivanio och hennes taxi bättre rustad för de många sjukresor och färdtjänstresor man utför i norra Pajala kommun.

Malin Ylivanios mål är att "trygga säkerhet för kunder och bybor". Närmaste ambulans är långt bort och närmaste hjärtstartare finns hos frivilliga brandkåren i Junosuando, där den inte alltid är tillgänglig.

Det är hälsoföretaget Visida AB och Hjärt-lungfonden som utbildar och certifierar hjärtsäkra zoner, där det finns både hjärtstartare och kunskap i hur man använder den.

Annons