Rymdsatsning

Johanna Bergström Roos, LTU Business och Jonas Ekman, LTU.

Storsatsning på rymdforskning

Kiruna Nu startar en rymdsatsning på 37 miljoner kronor som ska utveckla företag och skapa jobb i en ny utvecklingsmiljö med innovationsdoktorander på Rymdcampus i Kiruna.

På Rymdcampus i Kiruna ska en ny centrumbildning etableras där forskning och näringsliv ska samarbeta.

– Vi satsar stort på Rymdcampus i Kiruna för att befästa vår position som Sveriges ledande rymduniversitet. Vi anställer ett 20-tal personer under 2015 och stärker vår kompetens och våra rymdutbildningar för att bygga en attraktiv utvecklingsarena som lockar studenter, forskare och externa aktörer i rymdbranschen, säger professor Jonas Ekman, prefekt vid Luleå tekniska universitet.

RIT-projektet står för Rymd för Innovation och Tillväxt och drivs i samverkan mellan Luleå tekniska universitet, LTU Business AB och ett flertal regionala och nationella rymdaktörer. Luleå tekniska universitet kommer bland annat att anställa åtta innovationsdoktorander för forskning och utveckling i samarbete med rymdindustrin. 

Satsningen som planerats sedan en tid kan nu sätta igång sedan man beviljats pengar ur det regionala strukturfondsprogrammet.

Annons