SSAB masugn

SSAB förbättrade resultatet under andra kvartalet. Foto: Lennart Håkansson

SSAB förbättrade resultatet

Luleå SSAB förbättrade resultatet, kassaflödet och finanserna under andra kvartalet. Rörelseresultatet blev 592 miljoner kronor jämfört med 292 miljoner samma kvartal i fjol.

Exklusive jämförelsesstörande poster blev rörelseresultatet 668 miljoner kronor (301), en förbättring med 858 miljoner jämfört med kvartalet innan.

Förbättringen skedde trots minskad försäljning, 14,4 miljarder kronor jämfört med 15,3 miljarder samma period i fjol.

Nyemsissionen övertecknades och tillförde 4,9 miljarder kronor till det egna kapitalet.

"Orsakerna till det förbättrade resultatet var främst högre 
volymer, högre priser och ytterligare synergier. Det operativa 
kassaflödet var positivt och uppgick till 1 151 Mkr, trots högre 
kundfordringar på grund av ökade leveranser och stigande priser", skriver koncernchefen i en kommentar.

Annons