SSAB stål

Den övertecknade nyemissionen ger SSAB 5 miljarder och skapar förutsättningar för att utveckla företaget. Foto: Lennart Håkansson

SSAB:s nyemission övertecknad

Luleå SSAB:s nyemission där teckningsperioden löpte ut den 17 juni är övertecknad. Genom emissionen kommer SSAB att tillföras cirka 5 miljarder kronor.

När teckningstiden gick ut hade 98,4 procent av de erbjudna B-aktierna tecknats med stöd av teckningsrätter. Dessutom har företaget tagit emot anmälningar om att teckna B-aktier utan stöd av teckningsrätter motsvarande cirka 39,6 procent av de erbjudna aktierna. Därmed är emissionen övertecknad.

- I den nuvarande utmanande situationen där stålindustrin påverkas 
kraftigt av global överkapacitet uppskattar vi det förtroende som 
visats oss från befintliga aktieägare och intresset i SSAB från nya 
investerare, som har valt att delta i nyemissionen, säger SSAB:s vd och koncernchef Martin Lindqvist i ett pressmeddelande.

- Genomförandet av nyemissionen och finansieringspaketet som nu finns på plats möjliggör för oss att säkerställa SSAB:s långsiktiga möjligheter att fortsätta utveckla vår verksamhet och nå vårt mål om branschledande lönsamhet. 

Annons