Robert Bergman

Robert Bergman

Från Paris till Piteå - tur och retur

Piteå Norrbotten och norra Sverige är utomordentligt lämpade för utvecklingen inom den cirkulära biobaserade ekonomin, skriver Robert Bergman i veckans krönika.

Kan vi glömma Donald Trump för en stund ?

Från miljöuppgörelsen i Paris över EU-politiken i Bryssel till verkligheten i Piteå pratar och utvecklas nu det som kommit att kallas ”cirkulär och biobaserad ekonomi”.

Den cirkulära ekonomin går ut på att utveckla affärsmodeller som sparar på råvaror under jord, cirkulerar produkterna så långt att det till slut inte finns något avfall kvar.

Biobaserade råvaror och förnyelsebar energi är två fundament i den cirkulära ekonomin.

Norrbotten och norra Sverige är förstås utomordentligt lämpade för utvecklingen inom den Cirkulära Biobaserade ekonomin. EU har uppmanat alla medlemsstater att utveckla program för cirkulära ekonomin. Sveriges regering har beslutat sig för att verkligen satsa på detta och dessutom pekat ut den biobaserade delen som speciellt intressant.

För Piteå och Norrbottens del är det framför allt skogen som råvara som är intressant. Att utveckla produkter från skogen är en kultur som går tillbaka till de första människorna här.

Jag är särskilt förtjust i att det i Piteå i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet fanns 16 båtbyggerier.

Sedan dess har användningen av skogen fullständigt dominerat Piteå. Min beskrivning av vad som händer i Piteå kan tyckas skrytsam men poängen är att för oss själva, och sedan för övriga världen, visa vad vi redan har. Sedan finns det kollosalt mycket mer att utveckla.

Idag finns här tre stora sågverk, två ägs av Stenvalls och det tredje ägs av SCA, alla har idag också andra produkter än sågade trävaror. Plus om de levererar energi i form av sågspån till nästa industri.

Två stora pappersbruk, Smurfit Kappa och SCA, som tillsammans producerar en miljon ton papper per år.

Det växande trädet är en fantastisk kemifabrik fylld av nyttigheter. För att tillverka papper behövs dock bara hälften av trädet. Det som blir kvar, mest svartlut och tallolja, innehåller mängder av nyttigheter som går att förädla.

SunPine vid hamnen, Haraholmen, utvecklar biodiesel och hartser ur talloljan med mycket stor kommersiell framgång. Det finns ytterligare högförädlade produkter att få ut på sikt.

En restprodukt, beckolja, går sedan tillbaka till bruken och eldas för att skapa el och ånga.

När det gäller svartlut pågår fortfarande forskning och utveckling. Vid SP ETC byggs nu en anläggning som bland annat ska titta på biobensin! Swerea Sicomp, i Öjebyn, forskar alltmer på förnyelsebara råvaror i sina kompositer.

Det miljöeffektivaste sättet att använda trä är att bygga hus. Då låser man framför allt koldioxiden under lång tid.

I Piteå finns idag fem offensiva trähusbyggarföretag, Lundqvist Trävaru, Villa Varm, Stenbacken, Grönbo och Lindbäcks.

En cirkulär process som är värd att uppmärksamma i det här sammanhanget och som hos gästande från andra länder väcker stor uppmärksamhet är fjärrvärmen.  I det här fallet används den av Pite Energi för att värma cirka 4000 fastigheter.

Lindbäcks nya fabrik på cirka 45.000 kvadratmeter kommer att värmas med spillvärme från SunPine.

Jag ser ett cirkulärt biobaserat kluster väl värt att visa upp som exempel i Europa och världen. I Piteå Science Park driver vi detta och det pågår också flera andra projekt för att tydliggöra och utveckla värdekedjan från skogen.

Nej, Trump går inte att glömma. Han vill riva upp klimatavtalet som togs fram i Paris.

Paris-Piteå tor? Ett dygns produktion papper som rullas ut från Piteå räcker till Paris.

Robert Bergman

Vd för utvecklingsstiftelsen Innovation Pite

 

 

 

Annons