Renar

Snöperioden har kortats med två månader på 30 år, vilket påverkar renskötseln. Foto: Lennart Håkansson

Klimatförändringar drabbar renskötseln

Umeå De mildare vintrarna drabbar renskötseln hårdare än man hittills trott. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

Data från väderstationer visar att snöperioden förkortats med över två månader på 30 år. Det visar data från 10 väderstationer i renbetesområden, från Frösön i Jämtland, till Dividalen vid Riksgränsen. De kallaste dagarna har försvunnit snabbast och långa köldperioder är i dag mycket mer ovanliga än tidigare.

De förändrade vintrarna får större konsekvenser för renskötseln än vad som hittills varit känt. Bland annat ökad konkurrens från andra näringar och krympande betesmarker.

– Vår forskning visar att klimatförändringarna i norra Sverige var mer omfattande än förväntat och att renskötseln framstår som mycket sårbar, säger Maria Furberg, som är doktorand vid institutionerna för folkhälsa och klinisk medicin och klinisk mikrobiologi.

Undersökningen visar också att den klimatkänsliga sjukdomen tularemi (harpest) ökat tiofalt och är mycket vanligare än man hittills trott.

Maria Furberg är uppvuxen i Piteå. Hon tog sin läkarexamen vid Umeå universitet i januari 1998. Maria är dubbelspecialist inom allmänmedicin och infektionssjukdomar och arbetar på infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus.

Annons
Annons