Swerea MEFOS i stort forskningsprojekt

Stena Germanica kommer att köras på metanol från FReSMe-projektet.

Swerea MEFOS och SSAB försöker utvinna metanol ur masugnsgas

Luleå Swerea MEFOS och SSAB är med i försök att utvinna metanol ur överskottsgas. Bränslet ska testa på färjan Stena Germanica.

Vid stålproduktion bildas överskottsgaser som i dagsläget används för el- och värmeproduktion. Genom att utnyttja gasernas fulla potential och istället skapa kemiska produkter kan man minska industrins påverkan på miljön och samtidigt få ett miljövänligt bränsle, i detta fall metanol för fartygsdrift.

EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 har beviljat 110 miljoner kronor till projektet FReSMe, ”From residual steel gases to methanol”. Försöken kommer att genomföras på Swerea MEFOS i Luleå.

I projektet FReSMe är målet att tillverka metanol för användning/demonstration i fartyget Stena Germanica. Detta gröna bränsle kommer att produceras från koldioxid, som avskils från masugnsgas från en industriell masugn vid SSAB i Luleå, och vätgas, som dels utvinns från masugnsgasen, dels produceras genom elektrolys av vatten.

– Ett av våra fokusområden är att använda renare energi och där måste vi våga vara kreativa och pröva nya vägar. FReSMe-projektet visar att det går att få fram fossilfria bränslen på nya oväntade vägar och projektet är ett gott exempel på hur vi tillsammans kan göra både industrin och sjöfarten ännu mer miljövänlig, säger Per Stefenson, projektledare på Stena Teknik.

Försöken kommer att genomföras på Swerea MEFOS. En nybyggd 600 m lång gasledning från SSAB:s masugn till Swerea MEFOS är en viktig förutsättning för genomförandet.

Projektet pågår 2016-2020. Elva företag från sex olika länder deltar, däribland SSAB och Stena Rederi från Sverige. Det koordineras av spanska I-Deals Innovation & Technology venturing Services SL.


Annons