Tibnors Mikael Nyquist får Silverbalken 2016

Mikael Nyquist, vd Tibnor.

Mikael Nyquist får Silverbalken 2016

Luleå Silverbalken är Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse för speciellt framträdande insatser för stålbyggandets utveckling. I år går utmärkelsen till Tibnors vd, Mikael Nyquist.

Mikael Nyquist är civilingenjör med inriktning på väg och vatten från
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 1987. 1998 blev Mikael
utnämnd till vd för Plannja med placering i Luleå. En tjänst som han
innehade fram till 2003 då han tillträdde tjänsten som vd för Tibnor,
som är ett dotterbolag inom SSAB-koncernen.

– Jag har följt verksamheten i Stålbyggnadsinstitutet under
många år, så det är naturligtvis hedrande och kul att få ta emot
Silverbalken. Jag har alltid tyckt att Stålbyggnadsinstitutet gör ett
viktigt arbete för branschen och ett ökat användande av våra
produkter inom byggsektorn, säger Mikael Nyquist.

I motiveringen till utmärkelsen står bland annat:

"Mikael Nyquist tilldelas Silverbalken år 2016 för att under mer än 25
år starkt ha bidragit till utvecklingen inom stålbyggnadsbranschen.
Han står för ett naturligt ledarskap, visdom och hög allmänteknisk
förståelse och han har en lång historia inom branschen. Hans bidrag
spänner över flera grenar inom branschen. Han har som chef och ledare
inom SSAB Tunnplåt och Plannja medverkat till utvecklingen och
användandet av tunnplåt i det svenska byggandet. Ett fungerande
grossistled är av yttersta vikt för ett lyckosamt nationellt
stålbyggande. Genom Mikaels ledarskap har Tibnor utvecklats till en
trygg och säker leverantör av stål till byggsektorn. Inom SBI har
Mikael haft flera roller. Som vd under 1990-talets mitt utvecklade
han rutiner som ännu idag används i institutets arbete."


Annons