Arctic Europe

Foto: Swedish Lapland Visitors Board

Projekt kartlägger turismens möjligheter

Kiruna Interregprojektet Visit Arctic Europe kartlägger möjligheter och hinder för turismens utveckling i Norra Sverige, Finland och Norge. Syftet är att marknadsföra området som ett resmål: Arctic Europe.

Den senaste veckan har projektet haft möten i Kiruna för att kartlägga resemönster och identifiera hinder och flaskhalsar som påverkar inflödet av besökare, rörligheten över landsgränser och inom regionen.

Den kommande veckan ska en workshop hållas i Kiruna då de delar av kartläggningen som är klara ska presenteras. Kartläggningen görs av konsultfirman WSP.

I Visit Arctic Europe ingår fler än 24 svenska företag, Swedish Laplands samtliga flygplatser, Arctic Airlink, Tågkompaniet och SJ Nattåg. Målet är att projektet tillsammans med andra aktörer ska kunna åtgärda hinder och flaskhalsar.

Projektet finansieras av Interreg Nord och IR-middler, plus nationell finansiering. Den svenska delen av projektmedlen finansieras av Visit Sweden, deltagande besöksnäringsföretag och partners i Swedish Lapland, länsstyrelsen i Norrbotten och Norrbottens läns landsting.

Annons