BDX och LKAB

BDX och LKAB Berg & Betong tecknar nytt femårsavtal. Foto: Lennart Håkansson

BDX tecknar nytt betongavtal med LKAB

Kiruna BDX har skrivit ett nytt avtal om betongtransporter med LKAB Berg & Betong AB.

Det nya avtalet är på 5 år från 1 oktober i år. BDX, och dess föregångare, har haft det här uppdraget under lång tid. De medleverantörer som ska utföra uppdraget är Turovaaras Åkeri AB och Kauppi Entreprenad AB. Båda kör uppdraget redan i dag.

- Det fanns naturligtvis andra aktörer som var intresserade av att ta det här uppdraget. Men våra medleverantörers erfarenhet, kompetens och den kvalitet de levererat genom åren var avgörande för att vi skulle få kontraktet, säger Sten-Ove Alatalo, marknadsområdeschef för maskin och transport i Kiruna.

Totalt handlar det om transporter av cirka 60.000 kubikmeter sprutbetong per år, vilket innebär 13-14 turer per dag. Till det tillkommer 35.000 kubikmeter byggbetong per år och 100.000 kubikmeter betong för schaktrenovering. Transporterna enligt avtalet gäller både ovan och under jord. För uppdraget kommer båda medleverantörerna att köpa in flera nya fordon.

Annons