Svevia i Pajala

För att rätt åtgärder ska hinna sättas in har Svevia jourverksamhet under vintertid. De närmaste fyra åren ska Svevia sköta vägunderhållet i Pajala driftområde. Foto: Patrick Trägårdh

Svevia sköter vägunderhållet i Pajala

Luleå Svevia har fått förnyat kontrakt att sköta vägunderhållet i Pajala åt Trafikverket

Det nya uppdraget gäller från 1 september i fyra år med möjlighet till ett eller två års förlängning.

Uppdraget handlar om att sköta de statliga vägarna året om, vilket bland annat omfattar snöröjning och halkbekämpning. Under sommaren omfattar det löpande underhåll av vägräcken, skyltar, kantstolpar och viltstängsel, och sopning, röjning av sidoområden, hyvling och andra förbättringsarbeten.

– Vi utför också vinterunderhållet på de kommunala vägarna i Pajala på uppdrag av Pajala kommun och Pajala bostäder något som underlättar planeringen och logistiken av våra befintliga resurser för de olika uppdragen, säger Robert Nyhlén, Svevia.

De statliga vägnätet i Pajala driftområde omfattar 807 kilometer väg, varav 115 kilometer är grusvägar.

Annons