Swedish Lapland publishingpriset

Den nominerade hemsidan swedishlapland.com

Swedish Lapland dubbelt nominerade

Luleå Turistorganisationen Swedish Lapland Visitors Board är dubbelt nominerad till Publishingpriset.

Både The Arctic Lifestyle Magazine och webbplatsen Swedishlapland.com har kvalificerat sig till final i årets upplaga av kommunikationstävlingen Publishingpriset.

– Både webben och magasinet är en del av vår långsiktiga kommunikationsstrategi som bygger på att öka intresset för destinationen Swedish Lapland genom stories som väcker nyfikenhet kring våra entreprenörers världsunika upplevelser som utvecklats ur vår arktiska natur och livsstil, säger Erika Mattsson, vd för Swedish Lapland Visitors Board.

Magasinet produceras internt i samarbete med de lokala turistorganisationernas kommunikatörer.  Hemsidan har utvecklats i samarbete med kommunikationsbyråerna In the Cold och Helikopter.

Arbetet med ”The Arctic Lifestyle Magazine” och webben sker inom det regiongemensamma strukturfondsprojektet Destination Capacity Building in Swedish Lapland. Projektet är finansierat av EU:s strukturfonder, destinationens 16 kommuner, Region Norrbotten och Region Västerbotten. 

Publishingpriset har funnits sedan början av 1990-talet och är en kommunikationstävling arrangerad av en egen organisation helt fristående från branschorganisationer.

Annons