SSAB masugn

SSAB förbättrade resultatet under 2016. Foto: Lennart Håkansson

SSAB förbättrade resultatet

Luleå SSAB förbättrade resultatet, både under sista kvartalet och för helåret 2016, jämfört med året innan.

Försäljningen under 2016 blev 55,4 miljarder kronor mot 56,9 miljarder året innan. Men rörelseresultatet förbättrades ordentligt till 1.213 miljoner kronor (-243) och resultatet efter finansnetto till 324 miljoner kronor (-1.171).

Den främsta anledningen till resultatförbättringen är enligt ledningen kostnadsbesparingsprogrammet och synergier från förvärvet av Rautaruukki.

Under fjärde kvartalet var omsättningen större än samma kvartal året före, 14.4 miljarder kronor (12,5 miljarder). Rörelseresultatet blev 107 miljoner kronor (-878) och resultatet efter finansnetto blev negativt, -139 miljoner kronor, vilket ändå var en förbättring jämfört med samma period året innan (-1.127).

Att SSAB:s rörelseresultat försämrades under det fjärde kvartalet och backade med 600 miljoner kronor i förhållande till kvartalet före, förklaras till "stor del"  av det planerade underhållsstoppet i Oxelösund och det sedan tidigare kända produktionshaveriet där.

Som väntat föreslår styrelsen ingen utdelning till aktieägarna.

Annons