Matz Engman

Matz Engman, vd för Luleå Näringsliv

Att ställa sig på startlinjen och lära av de bästa

Luleå Varför har Umeå, Bodö och Tromsö vuxit snabbare än Luleå? Vad kan vi lära av dem? frågar sig Matz Engman, vd för Luleå Näringsliv i veckans krönika.

För mig har viljan att ständigt utvecklas alltid varit en stark drivkraft. Tänk dig att du under en vinter på längdskidor följer din egen utveckling, tiderna i spåret blir allt snabbare, du orkar mer och känslan av att du är en vinnare infinner sig. Men det är först när du står där på startlinjen med nummerlappen på bröstet tillsammans med andra som också tränat hårt som du får ditt svar.

I det här läget kanske det blir smärtsamt överraskande att inse att det är en bit kvar till de bästa. Antingen så är man nöjd och fortsätter som tidigare eller så analyserar man sin egen insats och träning för att utvecklas. Det kanske inte räcker att bara öka träningsvolymen eller köpa nya skidor utan också se och lära. Lära av den som korsade mållinjen först. Att utsätta sig för konkurrens och ta lärdom av de bästa är viktiga förutsättningar för att nå framgång.

Det är viktigt och bra att Luleå växer men om vi jämför med andra städer blir kurvan för befolkningsutveckling i jämförelse med Umeå, Bodö och Tromsö nästan plan. Under åren 1975 till 2015, har Luleå vuxit med 15 procent, Umeå med 60 procent, Bodö med 62 procent och Tromsö med 68 procent. I absoluta tal för Luleå blir det 9 798 personer, Umeå 45 487, Bodö 19 392 och Tromsö 29 661. Residensstäder som växer drar även med sig länet, Västerbotten har vuxit med 13 procent medan Norrbotten under motsvarande period minskat med 2 procent.

Har de andra kommunerna bara haft tur som vuxit avsevärt snabbare eller har man gjort något annorlunda? Vi arrangerade en resa till Umeå för politiker, tjänstemän och näringsliv för att se och lära kring arbetsprocesser och mycket annat. Vi fick exempelvis ta del av att i Umeå har kommunen en uttalad målsättning att staden ska växa till 200.000 invånare år 2050 samt att årligen bygga 2.000 nya bostäder. Jag tycker det är intressant med så tydliga mål för det som mäts brukar bli av och om målen inte nås så analyseras vilka aktiviteter som inte gav effekt.

Att bygga nya bostäder är en förutsättning för att en stad ska växa. Det är också viktigt att vi satsar än mer på att skapa nya arbetstillfällen i både befintliga företag och nya etableringar. Om vi tittar i backspegeln är en framgångsfaktor att Luleå kommun och Luleå Näringsliv var förutseende för åtta år sedan och satsade på att öka etableringsverksamheten, ett arbete som ledde till Facebooks etablering. Vidare har Luleå medverkat på de största fastighets– och näringslivseventen i Stockholm, Cannes och Almedalen, ett arbete som har bidragit till att tre nya fastighetsbolag nu investerar flertalet miljarder i vår stad.

För att hela Norrbotten ska växa behöver vi jobba tillsammans för att skapa attraktion och tillväxt. Om Luleå växer och andra kommuner tappar i befolkning så skapas inte ett starkt Norrbotten. Det är som med idrottslag, om alla i ett lag presterar 100 procent varje match, på varje träning så är sannolikheten till förbättring som störst.

För den som inte kommer till start blir det omöjligt att komma högst upp på pallen. Det är därför vi ska fortsätta att ställa oss på startlinjen för att jämföra oss med de bästa, inspireras och ta lärdom. Det är bara så vi kan bli bättre och fortsätta utvecklas.

Matz Engman

vd Luleå Näringsliv 

 

 

 

Annons