Byggarbetsplats

Olyckor vanligare i små företag

Luleå Luleå tekniska universitet har på uppdrag av Arbetsmiljöverket sammanställt internationell forskning om risker och säkerhet i byggbranschen.

– Vi kan konstatera att sannolikheten för olyckor med allvarliga konsekvenser inom byggbranschen är större i små företag och att sannolikheten för olyckor överhuvudtaget är större hos underentreprenörer, säger Jan Johansson, professor i industriell produktionsmiljö, vid LTU.

Studien baseras på 401 forskningsartiklar som i huvudsak är hämtade från byggindustrin i Europa, Kanada, USA, Australien och Japan.

En av slutsatserna är att byggbranschen, oavsett land, är högt drabbad av olyckor. Dessutom är det större risk för byggarbetare att råka ut för olyckor om de inte behärskar språket på byggplatsen.

Samtidigt konstaterar forskarteamet vid LTU att ledningens motivation och engagemang för säkerhetsfrågor har betydelse för säkerheten på byggarbetsplatsen. Förebyggande säkerhetsarbete har betydelse för arbetarnas hälsa och kan också vara en ekonomisk vinst för företagen.

Annons
Annons