Green North

Foto: Green North

Green North håller höstmöte i Sävast

Boden Samverkansprojektet inom miljöteknik, Green North, håller sitt höstmöte på Boden Business Park i Sävast under onsdag och torsdag den här veckan.

Vid konferensen går man igenom vad som hänt inom miljöteknikområdet det senaste året, aktuella nyheter och vad som väntas i den närmaste framtiden, både i Sverige och i världen.

Green North är en plattform där företag, universitet och myndigheter inom miljöteknikområdet kan samverka.

Green North har en total budget på 23,4 miljoner kronor. Huvudfinansiär är Tillväxtverket som fördelat 11,7 miljoner kronor ur den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Medfinansiering kommer från Region Norrbotten, Region Västerbotten, Luleå kommun och Umeå kommun.

Annons
Kontex -Annons -860x 320
Annons
Konferens