mynt

Inflationstakten sjönk i oktober

Luleå Inflationstakten enligt KPI (konsumentprisindex) var 1,7 procent i oktober, jämfört med 2,1 procent i september.

Det framgår av Statistiska centralbyråns senaste månadsredovisning.

Inflationstakten enligt KPIF (KPI med fast ränta) var 1,8 procent i oktober mot 2,3 procent i september.

Till månadsförändringen bidrog prissänkningar på paketresor (-5,1 procent) och el (-2,1 procent) med 0,1 procentenhet vardera.

Diverse prisuppgångar noterades under oktober, ingen enskild produkt hade dock märkbar positiv effekt på KPI, skriver SCB.

Annons
Kontex -Annons -860x 320
Annons
Dundret -380x 512