Niklas Nordström

Niklas Nordström, blir vice ordförande i Luleå kommunföretag. Foto: Lennart Håkansson

Luleå Kommunföretag AB tar in extern ordförande

Luleå Luleå Kommunföretag AB organiserar om och rekryterar extern ordförande från årsskiftet. Det förslaget ska kommunstyrelsens au besluta om nästa vecka.

Hittills har kommunstyrelsens ordförande varit ordförande i kommunens koncernbolag. Det skulle innebära att Niklas Nordström tar den rollen efter nyår när han efterträder Yvonne Stålnacke. Men istället föreslår han att kommunen rekryterar en extern ordförande till Luleå Kommunföretag AB.

- Våra företag står inför stora förändringar, det krävs att vi tar in extern kompetens för att utveckla både uppdragen och värdena i de kommunala bolagen, säger Niklas Nordström.

Han nämner några exempel på utmaningar för kommunens bolag: Luleå Hamn som arbetar med muddringen och utbyggnaden av hamnen, Luleå Energi som verkar på en energimarknad stadd i snabb förändring och LLT som står inför stora investeringar i en fossilfri bussflotta.

Därför är förslaget att redan till årsskiftet rekrytera en extern ordförande. Det är kort tid för en sådan rekrytering men enligt Niklas Nordström finns det redan nu några aktuella namn, personer med erfarenheter från näringslivet.

- Vi behöver den inputen, helst från en person med bred erfarenhet från näringsliv och offentlig verksamhet, säger Niklas Nordström, som enligt förslaget blir vice ordförande i Luleå Kommunföretag AB.

Dotterbolagen i Luleå Kommunföretag AB är Luleå Energi AB, Lulebo AB, Luleå Lokaltrafik AB (LLT), Luleå Renhållning AB, Luleå Hamn AB, Nordiskt Flygteknikcentrum AB och Kronan Exploatering AB.

Annons
Koneo -worklife -620x 320
Annons
Konferens