Integrationssamarbete

Günther Mårder, Företagarna, Tobias Lindfors, Studentconsulting och Gunnar Eikeland, Sparbanken Nord.

Företagarna och Sparbanken Nord samarbetar om integration

Piteå Företagarna Norrbotten och Sparbanken Nord börjar samarbeta om att integrera nyanlända på arbetsmarknaden och samtidigt underlätta för företag att hitta arbetskraft och klara kompetensförsörjningen.

#Bidra30 är ett integrationsprojekt som syftar till att skapa kontakt mellan Norrbottens företag och människor som är födda utanför Sverige. Genom kartläggning av företagens behov och kompetensen hos projektets deltagare ska tiden för etablering kortas och samtidigt vill man underlätta företagens kompetensförsörjning. 

- Kan vi hjälpas åt att lotsa in nyanlända människor med uppehållstillstånd i våra samhällen stärker vi vår skattekraft och får vi ett kompetenstillskott till arbetsmarknaden, säger Gunnar Eikeland, vd Spabanken Nord. 

- Som organisation är vi som våra medlemmar, vi ser utmaningar och arbetar för att lösa dem. Vi har en stor jobbklyfta med många nyanlända som står utanför arbetsmarknaden samtidigt som kompetensbristen är stor. Huvudansvaret är politiskt, men vi hoppas att det här samarbetet kan bidra till att skapa möjligheter både för företag och individer som berörs, säger Günther Mårder, vd på Företagarna. 

Företagarna Norrbotten och Sparbanken Nord är projektägare och vill i samarbete med lokala och regionala projektpartner och regionens företag vara med och ta ansvar för integrationen och samtidigt bidra till regionens kompetensförsörjning. Därför bjuder man in länets företagare:

"Tillsammans har vi ett enormt nätverk och stora möjligheter att göra skillnad. Vi ber er företagare därför om 30 minuter. 30 minuter där ni möter en arbetssökande som vill in i just ert verksamhetsområde. "

Annons