Nelab

Jimmie Wiklund, ägare till Nelab och Hans Olofsson, tillträdande vd för Nelab. Foto: Nelab

Hans Olofsson blir ny vd för Nelab

Piteå Hans Olofsson blir ny vd för Nelab Försäljning AB och Comdate AB i Piteå, och fler företag i Piteåkoncernen Nelab.

Hans Olofsson blir också vd för koncernens bolag Dorrsystem AB och Meriko AB i Skellefteå.

-Jag är mycket nöjd med att vi får Hans Olofsson som ny vd för koncernens helägda dotterbolag. För mig själv kommer detta att innebära att jag kan satsa än hårdare på operationell utvecklig och styrelsearbete från ägarbolaget,  säger Nelab Invests ägare Jimmie Wiklund, som fram till nu också fungerat som tillförordnad vd i snart ett år.

Hans Olofsson har under senaste 3 åren arbetat i säljledningen hos Swecon i Eskilstuna. Tidigare har han innehaft tjänster som platschef och regionchef. Han har också drivit egen rörelse och tjänstgjort inom försvarsmakten. Han bor i Norrfjärden utanför Piteå.

-Nelab och Comdate har idag en väldigt stark position i Piteå älvdal. Vi ska jobba hårt för att behålla kvalitet och position på den marknaden samtidigt som vi ska öka våra marknadsandelar på orter som Luleå och Skellefteå. Två orter där vi  idag finns etablerade och där vi redan har kontrakterat ett par nyckelkunder. Där ser jag en stor potential, säger Hans Olofsson i ett pressmedelande.

Nelabkoncernen arbetar med elinstallationer och service, försäljning och service av vitvaror, hissinstallationer, portinstallationer, data, nät, tele, kraft och belysning.

Koncernen har 120 anställda och omsätter cirka 155 miljoner kronor.

Annons
Kontex -620x 320-Standard
Annons
Dundret -380x 512