Josefin Wäppling Bernárdzon

Josefin Wäppling Bernárdzon, regionchef för Ung Företagsamhet i Norrbotten.

Alla kan vara med och forma framtiden

Krönika Hör av er om ni vill vara rådgivare åt de ungdomar som i dag börjar registrera UF-företag, skriver Josefin Wäppling Bernárdzon, Ung Företagsamhet, i veckans krönika.

Det finns en fråga som ständigt återkommit på de möten jag deltagit i på sista tiden. Det är frågan om vad som gör en region eller stad attraktiv? Hur vi ska får folk att flytta hit eller få våra ungdomar att stanna kvar och tro på en framtid här? En oerhört viktig fråga eftersom vi i Norrbotten bedöms ha ett rekryteringsbehov på 41.000 anställningar till år 2025.

Jag brukar ofta säga att det vi gör på Ung Företagsamhet är att vi säkrar en stark tillväxt i länet även framöver. Vi möjliggör för fler unga att starta företag i Norrbotten men det viktigaste är att vi ser till att unga får en tro på sig själva och sin egen företagsamhet. De blir företagsamma och därigenom mer anställningsbara. Vi blir en viktig del i ledet genom att bygga framtida kompetens – inte bara bland företagare utan även bland blivande anställda i länet.

Vi hade under förra läsåret 838 elever i Norrbotten som registrerade sig för att testa starta-driva-avveckla ett företag som en del av sin gymnasieutbildning. Aldrig någonsin tidigare har intresset varit så stort. Vi vet att dessa unga kommer att starta företag och gå till ledande befattningar i större utsträckning än de som inte valt att driva UF-företag enligt tidigare studier.

Intresset har även visat sig vara stort på språkintroduktionsprogrammet där flera klasser runt om i länet testade att driva UF-företag  för första gången under förra läsåret. Det ger de nyanlända eleverna möjlighet att utveckla så väl näringslivskontakter som språkkunskaper på den ort de kommit till. Självklart ska vi då se till att de sedan ser Norrbotten som den naturliga plats där de kan och vill bygga sig ett framtida yrkesliv på.

Det är just det här som jag tycker är så häftigt, att alla får chansen! Det spelar ingen roll var du kommer ifrån, vad dina föräldrar gör eller vilket program du går på gymnasiet. Alla kan driva ett UF-företag. Vi har sedan starten i Norrbotten gett knappt 13.000 unga verktygen för att starta-driva ett företag där de lär sig se möjligheter och faktiskt göra något av dem.

Men 41.000 anställningar är inget man bara snyter ur näven precis, även om det till viss del handlar om generationsväxlingar. Nej, för att lyckas med det krävs både ansvar och målmedveten planering. För mig är det arbete som vi gör ute i länets skolor en av nycklarna till att hantera de framtida utmaningarna som vi står inför. Ung Företagsamhet erbjuder en naturlig plattform för att överbrygga generationsväxlingen då varje UF-företag måste ha en rådgivare (mentor) från det lokala näringslivet. Vi ser till att man tidigt ser vikten av nätverk men också att man som ung blir mött och lyssnad på genom att erbjuda pitchtillfällen och mässor.

Att bygga en stad eller region som ska vara attraktiv även framöver måste vara ett gemensamt ansvar. Då måste vi också lyssna, stötta och ta tillvara de idéer som dagens unga, dvs framtidens invånare och yrkesverksamma kommer med.

Idag, den 1 september, öppnar registreringen för årets UF-företagare och jag hoppas att flera av er som aldrig tidigare varit rådgivare (mentor) tar chansen att vara det i år. Du blir då en del av det arbete som vi bedriver, att vara med och forma framtidens Norrbotten och ge just de ungdomar du möter en tro på sin egen företagsamhet.

Jag har själv bott i olika delar av världen där jag både har arbetat och studerat. Men det var först när jag arbetade med affärsutveckling på en mikrobank i Östafrika som jag insåg hur livsavgörande de rätta verktygen för företagande kan vara för individen. Att jag sedan skulle återvända hem till Norrbotten var ingen självklarhet men jag älskar verkligen Norrbotten och när tillfälle gavs tog jag chansen.

I höst blir jag trebarnsförälder och det gör att jag funderar mycket kring inte bara föräldraskap utan även vad det är för värld mina barn kommer att växa upp i och vilka värderingar jag för över till dem. Självklart vill jag att de ska vara stolta över sitt ursprung och den landsända de kommer ifrån. Jag vill att de, precis som jag, ska se sig om i världen och själva bestämma var de ska bygga sin framtid. Men om de bestämmer sig för att flytta tillbaka till Norrbotten så vill jag också att de ska ges förutsättningarna.

För mig är Norrbotten ett län med stor potential och en plats där det finns resurser och stöd för att förverkliga drömmar. Jag är stolt över att jobba för en organisation som ger alla chansen och som hjälper unga att upptäcka vårt läns möjligheter. Även du kan vara med och forma framtidens Norrbotten, hör av dig om du vill hålla en inspirationsföreläsning, vara rådgivare eller bli samarbetspartner. Tillsammans gör vi skillnad!

Josefin Wäppling Bernárdzon

Regionchef Ung Företagsamhet Norrbotten

 

 

 

Annons