The Arctic Five

Eva Pongrácz, Uleåborg, Geir Gotaas, Tromsö, Birgitta Bergvall-Kåreborn, Luleå, Scott Forrest, Rovaniemi och Dieter Müller, Umeå.

The Arctic Five möttes i Luleå

Luleå Ett samverkansavtal om "Joint Arctic Agenda" har tecknats mellan de fem universiteten i norra Sverige, Norge och Finland. Under två dagar träffas representanter för universiteten på LTU i Luleå.

"The Arctic Five" består av Luleå tekniska universitet, the Arctic University of Norway i Tromsö, Lapplands universitet i Rovaniemi, Uleåborgs universitet och Umeå universitet.

Bland de fem universiteten finns redan en del samarbeten inom områdena gruvdrift, energiproduktion och hälsa. Här ska samarbetet utvecklas samtidigt som man inleder samarbete inom tre nya områden: regional utveckling, samer/ursprungsbefolkningar och lärande.

- Med Arctic Agenda vill vi lyfta viktiga frågor och utmaningar. Tillsammans kan vi göra vår röst hörd. Huvudsyftet är att säkerställa att vi tillsammans får en starkare position och skapar kompetens, innovation och utveckling i det arktiska området, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, vikarierande ställföreträdande rektor vid LTU.

- Vi är små eller mellanstora universitet. Men vi har alla en spetskompetens inom norra området. Vi är centrala lärocenter inom våra områden även i internationellt perspektiv, så vi kan skapa fotavtryck internationellt, säger Geir Gotaas, universitetet i Tromsö.

Annons