SSABs styrelse omvaldes

Stockholm Vid tisdagens årsstämma i SSAB omvaldes styrelsen och Bengt Kjell omvaldes som styrelseordförande.

Vid stämman beslutades också att utdelningen blir som föreslaget, 1,00 krona per aktie.

Styrelsen består av åtta ledamöter: Petra Einarsson, Marika Fredriksson, Bengt Kjell (ordförande), Pasi Laine, Matti Lievonen, Martin Lindqvist, Annika Lundius och Lars Westerberg.