LKAB ökade försäljningen men stadsflytten tynger resultatet

Kiruna LKAB ökade omsättningen under andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Om man räknar bort kostnaderna för stadsflytten förbättrades rörelseresultatet.

Det framgår av LKAB:s kvartalsrapport som offentliggjordes under fredagen.

Omsättningen under kvartalet blev 6.160 miljoner kronor (5.689 samma kvartal i fjol).

Rörelseresultatet blev 931 miljoner kronor (1.153). Men om man räknar bort LKAB:s kostnader för samhällsomvandlingarna i Malmfälten blev rörelseresultatet 1.666 miljoner kronor, en ökning med 15 procent jämfört med fjolårets 1.453 miljoner.

Produktionen under andra kvartalet uppgick till 6,1 miljoner ton (6,3) och leveranserna till 6,4 (6,6) miljoner ton.

USA:s införande av importtullar på stål har skapat oro på marknaden och gör det svårt att förutsäga utvecklingen.

– Vi kan inte göra något åt världsmarknadspriserna. Vad vi kan göra är att rusta oss för att säkra vår konkurrenskraft. Det handlar om hållbarhet, kvalitet och kostnadskontroll och det handlar om att maximera volymerna i vår befintliga produktionsstruktur samtidigt som vi planerar för nästa generations LKAB, säger Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef.

 

Annons